Galvanický prístroj – takzvaná žehlička na pleť, je jedinečným prístrojom, ktorým sa dá pleť dokonale hĺbkovo vyčistiť, zjemniť nežiaduce vrásky, pigmentové škvrny a zároveň vyživiť spodné vrstvy tkaniva, kde sa tvoria nové bunky

Jedna z najstarších metód fyzikálnej medicíny, používaných až do súčasnosti, je ionoforéza (nesprávne iontoforéza). Treba zdôrazniť, že ide o serióznu overenú metódu, využívajúcu známe fyzikálne zákonitosti a javy bez náznakov pokútnosti, či nadprirodzených síl a nevysvetlených javov.

Koža človeka plní viaceré životne dôležité funkcie. Jedna z najvýznamnejších je bariérová ochranná funkcia – úlohou kože je okrem iného, chrániť telo pred vonkajšími vplyvmi okolia. Ak sa na povrch kože, teda na pokožku, dostanú akékoľvek chemické látky, úlohou kože je zabrániť ich prieniku smerom dovnútra.

Pri nanesení liečivých prípravkov sa bariérová ochranná funkcia kože uplatňuje paradoxne negatívne a na jej prekonanie sa používajú rôzne pomocné látky, ktoré sú súčasťou krémov, mastí či liečivých tekutín, určených na lokálnu liečbu.

Pokiaľ je cieľovým tkanivom použitých účinných látok pokožka, podarí sa spravidla zabezpečiť dostatočný prienik účinných látok priamo do nej. Ak je potrebný prienik účinných látok do hlbších štruktúr, je bariéra kože často neprekonateľná.

Ako prekonať kožnú bariéru

Zavedenie ionoforézy do liečby bolo dôsledkom snahy o prekonanie ochrannej bariérovej funkcie kože a aktívny efektívny transport liečivých látok cez kožu nielen do podkožia, ale aj do hlbších štruktúr (svaly, kĺby), a to bez mechanického narušenia celistvosti kože, napr. injekčnou ihlou.

Ionoforéza využíva poznatok, že množstvo liečiv sa po rozpustení vo vode rozpadá na kladne a záporne nabité ióny (katióny a anióny).

Tento jav sa označuje ako elektrolytická disociácia a vodné roztoky, v ktorých sa nachádzajú katióny a anióny, sa označujú ako pravé elektrolyty.

Ďalší fyzikálny jav, o ktorý sa ionoforéza opiera, je pohyb častíc s elektrickým nábojom (katiónova aniónov) v jednosmernom elektrickom poli, a to vždy smerom k elektróde s opačným nábojom.

Kladne nabité katióny sú priťahované k zápornej elektróde katóde, kým záporne nabité anióny „putujú“ v jednosmernom elektrickom poli ku kladne nabitej elektróde anóde.

Tak sa zrodila myšlienka využiť na transport disociovateľných liečivých látok z telesného povrchu smeromdo vnútra pole jednosmerného elektrického prúdu. Až neskôr sa zistilo, že elektrický náboj môžu mať za určitých podmienok aj častice v tzv. koloidných roztokoch, čím sa možnosti použitia ionoforézy podstatne rozšírili.

 Ionoforéza v praxi

Prístroj, pomocou ktorého sa ionoforéza aplikuje, je zdroj nízkeho jednosmerného elektrického napätia s možnosťou regulácie intenzity použitého prúdu.

Aplikácia ionoforézy si vyžaduje vytvorenie jednosmerného elektrického poľa, do ktorého je zapojená príslušná oblasť tela ošetrovanej osoby.

Elektrické pole sa vytvára použitím dvoch elektród nerovnakého významu: kým priamo na ošetrovanú lokalitu sa nakladá pracovná elektróda, jej protipólom s opačnou polaritou je indiferentná elektróda, ktorá má spravidla podstatne väčšiu plochu ako elektróda pracovná.

Aby sa zabezpečila dostatočná elektrická vodivosť, umiestňuje sa medzi elektródy (pracovnú i indiferentnú) navlhčená podložka zo savého materiálu, s vodou z vodovodu).

Prípravok určený na aplikáciu ionoforézou sa nanáša buď priamo na pokožku v mieste pod pracovnou elektródou, alebo na elektricky vodivú vlhkú medzivrstvu pod pracovnou elektródou – rozhodujúce sú pokyny výrobcu prípravku.

Citlivosť na účinok jednosmerného elektrického prúdu môže u jednotlivcov výrazne kolísať, vo výnimočných prípadoch je taká vysoká, že použitie ionoforézy u príslušného človeka znemožní.

Spravidla je však možné plynulé nastavenie intenzity použitého prúdu až na hodnotu niekoľko desiatok mA (miliampérov) – rozhodujúci je pritom subjektívny pocit ošetrovanej osoby, ktorá v mieste naloženej pracovnej elektródy pociťuje „elektrizovanie“ alebo„mravčenie“. Tento subjektívny pocit je pre nastavenie intenzity prúdu rozhodujúci a limitujúci a nikdy nesmie byť vystupňovaný až do bolesti.

Čas ošetrenia závisí priamo úmerne od veľkosti ošetrovanej plochy a nepriamo úmerne od intenzity použitého prúdu a pohybuje sa spravidla v rozmedzí niekoľkých minút až niekoľkých desiatok minút – rozhodujúce sú však údaje výrobcu prístroja a aplikovaných prípravkov.

Pre úspešnosť použitia ionoforézy nevyhnutné, zvoliť správnu polaritu pracovnej a indiferentnej elektródy.

Použitie ionoforézy možno charakterizovať ako bezpečné a spojené s minimom rizík. Predsa však treba spomenúť možnosť poleptania telesného povrchu ako kyselinami, tak zásadami, tvoriacimi sa pod elektródami v priebehu ionoforetického ošetrenia.

Riziko poleptania je vysoké najmä pri použití kovových elektród. Účinnou prevenciou poleptania je dostatočné zvlhčenie kontaktných telesným povrchom, zmena lokality indiferentnej elektródy pri viacerých ionoforetických aplikáciácha predovšetkým dodržiavanie presných pokynov ako výrobcu prístroja, tak aj výrobcu použitého prípravku.

Relatívnym záporom je tiež možný neúspech (neúčinnosť) ošetrenia pri použití chybnej polarity.

Ionoforézu ako jednu z overených klasických metód elektroliečby,využívajúcu známe fyzikálne zákonitosti, možno odporúčať hneď z viacerých dôvodov, medzi ktorými dominuje účinnosť a široká škála použitia:

  • V súčasnosti je na trhu dostupné množstvo prípravkov na ionoforetické použitie, určených ako na všeobecné použitie (hydratácia, čistenie pleti), tak aj so špecifickým určením (liečba akné, protivráskový účinok a pod.).
  • Známe je aj použitie ionoforézy na potláčanie nadmerného potenia: ionoforeticky sa do miest s nadmernou potivosťou aplikuje čistá voda, metóda je však pomerne často neúčinná, interindividuálne rozdiely sú relatívne veľké.

Nezanedbateľným kladom ionoforézy je jej bezpečnosť – väčšina v súčasnosti predávaných ionoforetických prístrojov je riadená mikroprocesorom.

Zdroj/autor: edermarevue, interklinik, ezv

Prečítajte si tiež:  galvanická žehličkaDermaroller; Chemeciký peeling;

 Túžite po pestrejších informáciách?

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *