Kanily-lipusukcia

Liposukcia je zákrok, pri ktorom sa odstraňuje lokálne nahromadené množstvo tuku pomocou tenkých kovových trubičiek – kanýl, ktorými sa rozrušia tukové bunky a ďalej pomocou podtlaku sa uvoľnený tukový rôsol odsaje von z tela. Podľa použitého prístroja a typu kanyly sa dá liposukcia rozdeliť na klasickú, vibračnú, ultrazvukovú a laserovú.

Jednotlivé spôsoby liposukcie a anestézie je možné aj rôzne kombinovať. Konečný výsledok závisí od toho, aká rozsiahla je odsávaná oblasť, aký skúsený je chirurg, ktorý liposukciu vykonáva a samozrejme tiež od použitej techniky a anestézie.

Vibračná liposukcia

Podstatou vibračnej liposukcie  (PAL-power-assisted liposuction) je použitie tzv. vibračnej kanyly, ktorá jemne vibruje rýchlymi pohybmi v rozsahu 0,5 – 1 mm dopredu a dozadu. Kanyla je napojená na špeciálny prístroj, ktorý vytvára potrebnú energiu.

Šetrnejšie preniká tukovým tkanivom s vyšším obsahom väziva – napríklad na zadku či chrbte. V závere zákroku pomáha vyhladiť finálne nedostatky odsatej plochy a okrajové partie tak, aby prechod odsatej a neodsatej plochy bol rovnomerný a hladký. Vibračná liposukcia sa používa napríklad pri opakovanom zásahu do tkaniva.

Ultrazvuková liposukcia

Ultrazvuková liposukcia (UAL-ultrasonic-assisted liposuction) tiež využíva k odsávaniu špeciálnu kanylu, ktorá produkuje ultrazvukovú energiu. (Ultrazvuk znamená zvuk s vysokou frekvenciou.) Táto energia pôsobí na steny tukových buniek a tuk skvapalní. Ultrazvuková liposukcia sa obyčajne používa pri zväzivovateľných plochách tela, napríklad hornej polovice chrbta, alebo pri zväčšení mužských pŕs.

Výhodou ultrazvukovej liposukcie je schopnosť prenikať tkanivom s vyšším obsahom väziva, napr. tukovým tkanivom. Je možné ju použiť po predchádzajúcej liposukcii a ďalšou výhodou je aj menšia krvná strata.

Pri tejto technike liposukcie, ak nie je prevedená správne, môže byť väčšie riziko popálenia kože. (Ultrazvuk s vysokou frekvenciou spôsobuje zahrievanie používaných kanýl.)

Vlastné odsávanie tuku prebieha rovnako, ako u ostatných techník liposukcie. Tiež je vhodná kombinácia tumescentnej metódy s použitím ultrazvukovej kanyly, ale pre vyššie náklady ultrazvukového prístroja je málo používanou variantou.

Pod názvom ultrazvuková liposukcia sa tiež často stretávame s neinvazívnym spôsobom odstránenia tuku, kedy ultrazvuková energia pôsobí na tukové tkanivo bez porušenia kožného krytu. Tukové bunky sú rozrušené a prirodzeným metabolizmom sú vylúčené z organizmu. Prístroje využívajúce túto modernú technológiu liposukcie sú napr. Ultracontour a Ultrashape.

Názov neinvazívna liposukcia alebo E-UAL- external ultrasonic – assisted liposuction, môže byť trochu zavádzajúci, pretože sa nejedná o liposukciu v pravom slova zmysle. Nedochádza priamo k odsávaniu tuku (lipo – tuk, suction – odsávanie).

Laserová liposukcia

Pri laserovej liposukcii, známa tiež pod názvom laserová lipolýza, sa používa kanyla s priemerom 1 – 2 mm, ktorá má v sebe laserový lúč. Pohybom kanyly tam a späť energia laserového lúča pôsobí priamo na tukovú bunku, rozloží ju a umožní jej odplavenie. Laserový lúč pôsobí tiež na podkožie, kde sťahuje kolagénové vlákna.

Skvapalnené tukové tkanivo sa pri malých lokalitách väčšinou neodsáva. Cestou prirodzeného metabolizmu dôjde k postupnému vstrebávaniu. Pri väčších oblastiach je nutné laserovo rozpustené tkanivo šetrne odsať.

Podľa typu použitého lasera poznáme liposukcie – SmartLipo a CoolLipo. Väčšina pracovísk využíva k odsatiu vibračnú kanylu s odsávacím prístrojom, teda kombináciu laserovej a vibračnej liposukcie.

Pri všetkých technikách liposukcie je dôležitý priemer používaných liposukčných kanýl. Širšie kanyly odsávajú väčšie množstvo tuku a šetria tak čas aj námahu.

Tento typ kanýl zanechá po sobe po odsatí väčší prázdny priestor a tým spôsobuje výraznejšie nerovnosti povrchu kože. V súčasnosti sa pri liposukcii viacej využívajú kanyly s menším priemerom, pretože sú považované za šetrnejšie.

Pri ambulantnom prevedení liposukcie, ktorá sa vykonáva v miestnom znecitlivení, sa neodsáva veľké množstvo tuku naraz, ale zákrok sa rozdeľuje na niekoľko návštev.

Rozsiahlejšie liposukcie (viac než 5 litrov tuku), by sa mali vykonávať vlhkou technikou v celkovej anestézii. Vyžadujú pozornú následnú starostlivosť, ktorá zahŕňa 1 – 2 dňovú hospitalizáciu, náhradu stratených tekutín infúznymi roztokmi, tlmením bolesti.

Zdroj/foto: plasticka-chirurgia, interklinik

Značky plasticka chirurgia odsavanie tuku interklinik

Túžite po pestrejších informáciách?

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *