Tehotnost-cvicenie-ilustr

Komplexná príprava budúcej mamičky na pôrod (psychická aj fyzická) sa označuje pojmom PSYCHOFYZICKÁ PRÍPRAVA. Psychická – má za úlohu zbaviť rodičku strachu a obáv, pretože pôrod je bežná fyziologická záležitosť. Fyzická – má zase pomôcť telu, aby bolo schopné zvládnuť záťaž v priebehu gravidity a počas pôrodu.

Psychofyzická príprava (PFP) budúcej matky na pôrod sa na Slovensku začala používať asi pred 30 rokmi pod názvom “psychoprofylaxia a telocvik”. Jej podstatou je správne informovať ženy o normálnom priebehu tehotenstva  a pôrodu, ale aj naučiť vytvoriť si pozitívny vzťah k tehotnosti, pôrodu a k dieťaťu.

Z psychickej stránky je potrené vhodným spôsobom pripraviť budúcu rodičku na pôrod, odstrániť strach, úzkosť, obavy a vypestovať u nej pozitívny postoj k pôrodu.

Z fyzickej stránky je potrebné dosiahnuť taký stav organizmu, aby bol schopný zvládnuť záťaž v priebehu gravidity a počas pôrodu.

Cieľom PFP je informovať o:

 • telesných a psychických zmenách počas gravidity
 • vývoji a raste plodu počas vnútromaternicového života v jednotlivých obdobiach gravidity
 • zásadách správnej životosprávy
 • tom, ako rozpoznať začínajúci pôrod, kedy ísť do pôrodnice, čo si vziať so sebou
 • jednotlivých pôrodných dobách a správnom dýchaní
 • starostlivosti o šestonedieľku
 • dojčení
 • starostlivosti o novorodenca

S psychofyzickou prípravou na pôrod sa začína od 4. mesiaca gravidity a trvá až do pôrodu. Pre každú matku je dobré vedieť, že pôrod je fyzická námaha, ktorá môže mať celkove lepší priebeh vtedy, ak je dobre informovaná a pozitívne spolupracuje so zdravotníckym personálom.

 

O význame psychofyzickej prípravy na pôrod nemožno pochybovať, je nevyhnutným základom všetkých metód, ktoré podporujú a uľahčujú pôrod. – MUDr.Dagmar Gavorníková

 

 Cvičením v tehotenstve si:

 • zlepšíte celkovú kondíciu
 • podporíte krvný obeh a látkovú premenu
 • posilníte prsné svaly
 • upevníte brušné a chrbtové svaly
 • posilníte svaly panvového dna
 • udržíte, prípadne zvýšite vitálnu kapacitu pľúc
 • podporíte črevnú peristaltiku.

Cvičenie začína dýchacími cvikmi, postupujeme cvikmi na chrbticu a chrbtové svalstvo, ďalej prsné svaly, dolné končatiny, stehenné svaly a napokon brušné svaly a svalstvo panvového dna.

Pravidelným dýchaním možno aspoň čiastočne tlmiť vnímanie pôrodnej bolesti. Významnou súčasťou predpôrodnej prípravy je nácvik relaxácie, kedy je potrebné nabrať nové sily na jednotlivé doby pôrodné a poslednú fázu- pôrod bábätka.

Relaxácia má dôležitú úlohu vo svalovej i centrálnej oblasti. Spôsobuje uvoľnenie svalov a v mozgu podporuje koncentráciu, čím sa zastierajú bolestivé podnety.

Tak isto blahodárne  pôsobí na organizmus ženy plávanie, pri plávaní tehotné relaxujú. Tu je však potrené dodržať prísne hygienické podmienky, žena nemá mať gynekologické ochorenia v zmysle výtoku, voda musí byť pravidelne kontrolovaná a čistená, dostatočne teplá a má byť zabezpečený komfort – možnosť osprchovať sa pred a po plávaní.

 

 

MAMIČKY-príprava-cvicenie-interklinik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: mudr.dagmar gavorníková, youtube, interklinik

Prečítajte si tiež: FAQ-gynekológia;  Preventívna prehliadka

Túžite po pestrejších informáciách?

Spojte sa s nami:

 

 

Share